Henna Gaijin user199525
  • Твиттер
  • 外国の方....異邦人....異国人...外人.....外国人
  • Участник в течение 2 месяцев
Статистика
11
репутация
90
затронуто
3
ответы
0
вопросов
О метке

Hello World. ! lingua Japanese...:- Kyou wa Ale.,Khop....., no okagede totemo tanoshiku Karpatia wo mirukotoga dekimashita. Ale.,Khop.., wa totemo yoku Poland ya Austria ya Italia ya Czeh no rekishiwo shitte irunode ho no gaido ijyouno kotomade yokuwakarimashita. Mata kare wa nihonno shuukyo ya rekishi mo yoku shitte irunode naosara tanoshii jikan wo sugoshemashita...

У участника пока нет золотых знаков.
У участника пока нет серебряных знаков.
3
бронзовых знака

Лучшие метки (4)

Рейтинг 1
Сообщения 1
% сообщений 33
Рейтинг 0
Сообщения 1
Рейтинг 0
Сообщения 1
Рейтинг 0
Сообщения 1

Лучшие сообщения (3)