user avatar
user avatar
user avatar
Henna Gaijin user199525
  • Участник в течение 1 года
  • Последнее посещение более недели назад
Статистика
39
репутация
335
затронуто
14
ответов
3
вопроса
О метке

https://drive.google.com/file/d/1PdHXEEtl_WZZDl79G4W5NebtoOLWdpXw/view?usp=drivesdk Hello World. ! lingua Japanese...:- Kyou wa Ale.,Khop....., no okagede totemo tanoshiku Karpatia wo mirukotoga dekimashita. Ale.,Khop.., wa totemo yoku Poland ya Austria ya Italia ya Czeh no rekishiwo shitte irunode ho no gaido ijyouno kotomade yokuwakarimashita. Mata kare wa nihonno shuukyo ya rekishi mo yoku shitte irunode naosara tanoshii jikan wo sugoshemashita...

Знаки
У участника пока нет золотых знаков.
У участника пока нет серебряных знаков.
7
бронзовых знаков
1
Рейтинг
1
Сообщения
6
% сообщений
0
Рейтинг
2
Сообщения
12
% сообщений
0
Рейтинг
2
Сообщения
12
% сообщений
0
Рейтинг
1
Сообщения
6
% сообщений
0
Рейтинг
1
Сообщения
6
% сообщений
0
Рейтинг
1
Сообщения
6
% сообщений
Лучшие сообщения
Посмотреть все вопросы и ответы